El programa educatiu Futur Sostenible és un projecte de la Fundació Novessendes

Els nous models econòmics i l’Economia del Bé Comú

L’EBC, UN PAS CAP A UN FUTUR MÉS HUMÀ, DEMOCRÀTIC I SOSTENIBLE

Per Maria Leticia Cedrola Spremolla. Economista per la Universidad de Ciencias Economicas y Administración (UDELAR) de Uruguay i amb formació en Gestió mediambiental (ISO 14001), ODS i EBC.

 

En l’actualitat, s’estan donant una sèrie de fets que posen de manifest que els problemes mediambientals són reals i concrets. Prova d’aquesta situació és la pandèmia COVID-19, la qual ha deixat en evidència que és moment que la societat treballe en forma conjunta pels problemes mediambientals. A més, això ens permetrà anar en la direcció correcta cap a la consecució dels ODS i l’AGENDA 2030.

És necessari comprendre que la vida humana es desenvolupa en estreta harmonia amb la naturalesa i que el funcionament d’aquesta ens afecta per complet.

En aquest sentit, la petjada ecològica és un indicador ambiental de caràcter integrador de l’impacte que exerceix una certa comunitat humana, empresa, país, regió o ciutat, sobre el seu entorn. Per a això, aquest indicador considera tant els recursos necessaris com els residus generats per al manteniment del model de producció i consum de la comunitat o organització.

 

És necessari comprendre que la vida humana es desenvolupa en estreta harmonia amb la naturalesa i que el funcionament d’aquesta ens afecta totalment.

 

Aconseguir un desenvolupament econòmic ecològicament sostenible implica la participació de tots els agents socials i la necessitat de canviar el nostre model de vida. Per a això, es requereix un esforç especial per part de tota la societat, posant èmfasi en les empreses.

Segons l’economista italià Stefano Zamagni: “A escala mundial hi ha un consens general sobre el següent fet: el model d’ordre social que hem heretat del passat recent, hui no funciona més. Hi ha consens entre els científics socials (economistes, sociòlegs, antropòlegs, analistes polítics) sobre aquesta afirmació. Hi ha un consens general. En el que no hi ha consens és en el nou model cap al qual hem de marxar”.

 

contaminación capitalista

MODELS DE TRIPLE IMPACTE

En l’actualitat s’han desenvolupat nous models econòmics de triple impacte, tots els quals posen en relleu la intersecció en el social, econòmic i mediambiental.

Els nous models econòmics són:

 •  Empreses B (“B” Corp.)
 •  Economia social i solidària (ESS)
 •  Cooperativisme obert
 •  Economia Col·laborativa
 •  Economia circular
 •  El Bon viure (Sumak Kawsay)
 •  Economia blava
 •  Decreixement
 •  Ecoviles (Ecoaldeas)
 •  Moviment de pobles en transició
 •  Comerç just o equitatiu (Fair Trade)
 •  Consum responsable o conscient
 •  Moviment programari lliure
 •  Moviment pels béns comuns
 •  Economia del Bé Comú (EBC).

 

L’EBC naix d’una visió holística, per tant, ofereix una solució integral a la totalitat dels problemes actuals provocats pel model capitalista. Aquests se centren en el progressiu empobriment del pensament econòmic-científic (cultural-ètic, polític-democràtic i natural-ecològic).

La ciència econòmica aquesta desproveïda d’ànima en el neoliberalisme actual. El principi d’aquest procés d’integració que proposa l’EBC implica orientar l’economia segons els valors que sostenen les relacions humanes.

En aquest esquema es comparen els diferents models econòmics a partir de la importància que li atorguen als àmbits econòmic, social i mediambiental:

 

 

modelos económicos
   Imatge extreta del curs de l‘Associació Valenciana per al foment de l’EBC: “Introducció a l’Economia del Bé Comú”

BREU COMPARACIÓ ENTRE EL CAPITALISME I L’EBC

Capitalisme: Sistema econòmic i social basat en la propietat privada dels mitjans de producció, en la importància del capital com a generador de riquesa i en l’assignació dels recursos a través del mecanisme del mercat.

EBC (Economia del Bé Comú, Felber 2010): “Resposta assenyada allunyada de transformacions radicals. En un context de competència lliure però lleial, per a aconseguir un desenvolupament humà i econòmic sostenible, una prosperitat compartida. Completant el capitalisme amb una “economia cooperativa de mercat”. “És un sistema econòmic amb rostre humà”.

 

L’Economia del Bé Comú és un moviment que se centra en el benestar de les persones, societat i medi ambient, promovent que regisquen en els mercats els següents valors:

 1.  Respecte a la dignitat humana,
 2.  Justícia social,
 3.  Solidaritat,
 4.  Sostenibilitat ambiental,
 5.  Democràcia i transparència.

 

VALORS DE L’EBC

Dignitat humana: “valor en igualtat, sense condicions i inalienable” (ho posseeixen tots els éssers humans, figura en la Declaració Universal dels Drets Humans i en les Constitucions).

Solidaritat/Cooperació: la cooperació és motivació intrínseca, potència les capacitats de tots, augmenta les possibilitats d’èxit.

Sostenibilitat ecològica: en la naturalesa “res es perd, tot es transforma”. Els cicles naturals són tancats i circulars, i això permet la seua permanent renovació.

Justícia social: bàsicament busca la distribució menys desigual possible de la riquesa, els drets i les responsabilitats.

Participació democràtica: en lloc de l’actual democràcia, representativa i delegativa, el més convenient és una democràcia directa i participativa, en la qual el poble sobirà/treballadors puga rebutjar les lleis que li desagraden, així com proposar i aprovar per, si mateix, lleis i normes per pròpia iniciativa.

 

A partir de l’exposat abans, podem analitzar l’actuació dels diferents agents socials i la forma en què contribueixen a l’hora de generar canvis en el nostre entorn. I podem qüestionar-nos els següents punts des de diferents plans:

Perspectiva individual:

 •  Vivim en una societat justa, equitativa i democràtica (àmbits d’aplicació)
 •  Tots tenim les mateixes oportunitats
 •  La situació econòmica, incideix en les oportunitats
 •  Participació, possibilitat que la nostra veu siga escoltada
 •  Ens preocupem i ocupem pel nostre entorn (barri, municipi, entorn)
 •  Traslladem el nostre actuar afectiu i emocional (familiar, amistats) a altres àmbits

 

Perspectiva empresarial:

 •  Considerem altres maneres de produir, comercialitzar, lliurament de serveis
 •  Recursos que utilitza, són finits
 •  Tractament de residus,
 •  Tractament de sorolls
 •  Els seus fins són ètics o el contrari
 •  L’empresa crea o destrueix empre
 •  Condicions laborals són humanes o estressants
 •  L’empresa cuida o explota el medi ambient
 •  Els beneficis es reparteixen de manera justa
 •  Es tracta igual a les dones i als homes

 

Perspectiva des de governs i institucions:

 •  Tractats i acords internacionals
 •  Compliment de la normativa existent
 •  Desenvolupament de normativa a nivell autonòmica, provincial i municipal
 •  Campanya de presa de consciència cap a la població

 

És important que tota la societat prenga consciència de la problemàtica actual i s’involucren des de l’acció, per a generar una societat més justa, equitativa i prospera per a tots i totes, amb la finalitat d’aconseguir:

 •  Desenvolupament humà orientat cap al bé comú
 •  Persones que actuen de manera competent i amb responsabilitat social
 •  Comportaments compassius i empàtics, veuen en la participació una oportunitat i un benefici
 •  Pensen en la sostenibilitat a llarg termini
 •  Generar conductes ètiques, educació emocional i social
 • Emprendre oficis, treballs i professions, amb un altre sentit i compromís, promovent altres qualitats de lideratge

L’EBC només és un possible pròxim pas cap a un futur més humà, democràtic i sostenible.

 

Email
LinkedIn
Facebook
Twitter

Altres entrades

Els nous models econòmics i l’Economia del Bé Comú

Añade aquí tu texto de cabecera

Añade aquí tu texto de cabecera